Historia

30 000 Niewinnych Ofiar Zbrodni Pomorskiej – 2 października 1939

30 000 Niewinnych Ofiar Zbrodni Pomorskiej – 2 października 1939

Eksterminacja polskiej ludności cywilnej (inteligencji, rolników, robotników), Żydów oraz pacjentów szpitali psychiatrycznych na terenie przedwojennego województwa pomorskiego w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej. Na Pomorzu Gdańskim w 1939 r. w około 400 miejscowościach zamordowano ok. 30 tys. osób. Całkowita liczba ofiar jest niemożliwa do ustalenia z powodu zniszczenia przez sprawców dokumentacji oraz wydobycia i spalenie ciał pomordowanych. Zbrodnia pomorska 1939 Według Jochena Böhlera w 1939 r. na Pomorzu Gdańskim zamordowano ok. 30 tys. osób, 10 tys. osób zostało zamordowanych w Okręgu Rzeszy Kraju Warty, 1,5 tys. w prowincji śląskiej i 1 tys. w rejencji ciechanowskiej. W Generalnym Gubernatorstwie w tym czasie…
Czytaj więcej
„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba…”

„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba…”

Wraz z nią śmierć poniósł oficer wileńskiej AK ppor. Feliks Selmanowicz ps. Zagończyk”. Umierali z okrzykiem „Jeszcze Polska nie zginęła!” i „Niech żyje „Łupaszko”!”. „Inka” i „Zagończyk” zostali zabici strzałem w głowę przez dowódcę plutonu egzekucyjnego, ppor. Franciszka Sawickiego, ponieważ strzały z 10 pepesz plutonu mającego wykonać wyrok jedynie drasnęły dziewczynę i poraniły jej towarzysza niedoli, choć żołnierze strzelali z odległości trzech kroków. Do dziś rodzinom nie udało się odnaleźć miejsca ich pochówku. Wyrok śmierci był komunistyczną zbrodnią sądową, a zarazem aktem zemsty i bezradności UB wobec niemożności rozbicia oddziałów mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. „Inka” została aresztowana w Gdańsku rankiem…
Czytaj więcej
Żołnierze wyklęci – zapomniani bohaterowie

Żołnierze wyklęci – zapomniani bohaterowie

Zbrojny opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu stawiany w latach 1944-1963 przez partyzantkę antykomunistyczną już od dawna przez wielu historyków nazywany jest ostatnim narodowym powstaniem. Przez szeregi powojennego podziemia działającego na ziemiach Polski (nie licząc walczących na wschód od linii Curzona po lipcu 1944 r.) przewinęło się ok. 200 tys. ludzi, z czego w samym tylko 1945 r. ok. 20 tys. biło się bronią w ręku w oddziałach partyzanckich. Żołnierze Wyklęci stoczyli setki bitew i potyczek o znaczeniu lokalnym, bez frontów i armii, ale w szeregach wielu walczących w oderwaniu od siebie oddziałów, przy ogromnej dysproporcji sił i obojętności „wolnego świata”. Dokładnie…
Czytaj więcej
10 lutego. W 1920 roku doszło do symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem

10 lutego. W 1920 roku doszło do symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem

10 lutego 1920 roku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim. Odbywającą się w Pucku ceremonię, polegającą na wrzuceniu pierścienia do morza, poprowadził generał Józef Haller. Stojący na czele Frontu Pomorskiego wojskowy dowodził pokojowym przejęciem przyznanego Polsce na mocy traktatu wersalskiego odcinka wybrzeża. W lutym ten przebiegający bez większych zakłóceń proces został zakończony i uroczyście świętowano odzyskanie utraconego w trakcie zaborów dostępu do morza. Analogiczne ceremonie odbyły się także w innych miastach, które znalazły się w granicach Polski: Dziwnówku, Mrzeżynie i Kołobrzegu. W wyniku rozstrzygnięć konferencji kończącej I wojnę światową Polsce przypadł nieco ponad 140-kilometrowy fragment wybrzeża bałtyckiego. Poza granicami…
Czytaj więcej
Deportacje Polaków w głąb Związku Sowieckiego

Deportacje Polaków w głąb Związku Sowieckiego

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. Dla mieszkańców wschodnich terenów Polski okres okupacji „pierwszego Sowieta” kojarzy się przede wszystkim z masowymi deportacjami w głąb Związku Sowieckiego. Ta brutalna forma zbiorowych represji ze strony bolszewickiego okupanta dotknęła setki tysięcy polskich obywateli. W wyniku agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku wschodnie obszary Rzeczypospolitej znalazły…
Czytaj więcej
Obława augustowska w lipcu 1945 roku.

Obława augustowska w lipcu 1945 roku.

Obława augustowska była największą zbrodnią dokonaną przez Sowietów na obywatelach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Mimo to ani podręczniki szkolne, ani encyklopedie nic nie wspominają na ten temat. Do dziś nie są znane losy zaginionych podczas obławy, nie wiadomo też, gdzie spoczywają ich szczątki. W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej wspomagane przez UB i MO przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Oddziały radzieckie przetrząsały lasy i wsie, aresztując podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Zatrzymano niemal 2000 osób. Część z nich po przesłuchaniach wróciła do domu. Około 600 osób zostało wywiezionych w…
Czytaj więcej