O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało założone w Gdyni w 1996 roku, jednym z głównych założycieli jest kpt. Ż.W. inż. Zbigniew Sulatycki, obecnie honorowy Prezes Stowarzyszenia i Przewodniczący Konwentu Morskiego, a także ś.p. inż. Zbigniew Wysocki. Cele Stowarzyszenia to przede wszystkim troska o prawidłowe funkcjonowanie i rozwój podstawowych dziedzin gospodarki polskiej oraz Pomorza, kształtowanie zasad życia społeczno-gospodarczego zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, kształtowanie świadomości społeczno-politycznej, wspieranie i udzielanie pomocy Polonii, wspieranie organizacji politycznych i gospodarczych, których działalność służy dobru wspólnemu Narodu i Państwa Polskiego. Jednym z nadrzędnych celów w chwili powołania było też kształtowanie i realizacja polityki morskiej w powiązaniu z polityką Państwa w III RP zgodnie z narodową racją. Stowarzyszenie organizuje spotkania, odczyty i dyskusje, sympozja i seminaria, konferencje naukowe, kongresy i wspiera Konwenty Morskie. Zasłużonym i wybitnym Polakom nadaje własne tytuły honorowe i statuetki „Animus et Semper Fidelis”.