W obronie Św. Jana Pawła II

Lista zasług św. Jana Pawła II jest niewyczerpana i wszyscy jesteśmy Mu winni wdzięczność za Jego odwagę, mądrość i nieustającą walkę o wolność i godność ludzi na całym świecie.

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na Osobę Świętego Jana Pawła II. Pod adresem wybitnego Polaka wysuwane są zarzuty o tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród katolickich duchownych.

Przedstawiciele niektórych środowisk domagają się odebrania św. Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatelstwa, a także zmianę nazw ulic, parków czy szkół, które zostały nadane na Jego cześć. W tym celu stworzone zostały petycje i pisma składane do władz miasta Warszawy, Poznania, Łodzi, Gdańska oraz Wrocławia.

Pretekstem do tego typu działań jest opublikowany przez Stolicę Apostolską „Raport na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”. Powoływanie się w tym przypadku na jego treść świadczyć może jedynie o tym, iż żadna z osób podpisujących się pod wyżej wymienionymi petycjami w ogóle się z nim nie zapoznała. Na 447 stronach dokumentu nie ma bowiem ani jednego oskarżenia lub nawet cienia podejrzenia skierowanego pod adresem św. Jana Pawła II. Słowa papieża Franciszka chyba najlepiej komentują rozpętaną w mediach skandaliczną nagonkę na świętego: „Jan Paweł II był człowiekiem tak rygorystycznym moralnie, o takiej prawości moralnej, że nigdy nie pozwoliłby na awans skorumpowanej kandydatury”.
Wszyscy pamiętamy słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”, które stanowiły wyzwanie rzucone całemu systemowi komunistycznemu.

Papież przemawiał w imieniu tych, którym odebrano głos. Podczas kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny Ojciec Święty przypominał Polakom, że zło należy zwyciężać dobrem, przestrzegał przed zbyt szerokim pojmowaniem tolerancji, która może być w istocie nietolerancją wobec ludzi wierzących oraz interpretowaniem wolności jako swobody absolutnej – świata pozbawionego prawdziwych wartości, w którym człowiek staje się niewolnikiem swoich instynktów i pragnień. Jego nauka, oparta na Prawdach Pisma Świętego nie jest prosta, ale zgodnie ze Słowami Papieża Polaka „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Święty Jan Paweł II zawsze i wszędzie był „ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów” i dlatego często określany był mianem „papieża praw człowieka”. Był duchowym przewodnikiem narodu polskiego w okresie „Solidarności” oraz stanu wojennego.

W obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II stanęło już ponad 1200 reprezentantów świata nauki.

Polscy profesorowie i pracownicy instytutów badawczych postulują o zaprzestanie rozpowszechniania kłamliwych oskarżeń kierowanych pod Jego adresem. Jednocześnie ostrzegają, że „oczerniając papieża, pokazujemy brak szacunku dla najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii”. Naukowcy postrzegają działania lewicy jako prowokacje mające na celu doprowadzenie „do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw”.

Dlatego apelujemy do Państwa jako Władz m.st. Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania oraz Łodzi o odrzucenie wszelkich petycji mających na celu szkalowanie dobrego imienia św. Jana Pawła II i pozbawienie Jego publicznych upamiętnień.

Nazwanie Jego imieniem ulic, szkół, parków czy instytucji oraz nadanie Mu honorowego obywatelstwa miasta to minimum, jakie możemy zrobić, żeby uczcić pamięć człowieka tak ważnego dla losów naszej Ojczyzny i całego świata!

Z wyrazami szacunku,

Powiązane treści