Gospodarka morska w Polsce w 2022 roku – informacja według GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną ”Gospodarka morska w Polsce w 2022 roku”.

W skali roku wzrosły obroty ładunkowe oraz liczba statków zawijających do polskich portów morskich. Zmalał natomiast ruch pasażerów w portach morskich.

W transporcie międzynarodowym odnotowano spadek ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników, a wzrost przewozów pasażerów.

Według stanu na koniec 2022 r. morską flotę transportową tworzyła taka sama liczba jednostek jak przed rokiem, natomiast w wyniku przeklasyfikowań wzrosła ich łączna nośności i pojemności brutto.

Liczba jednostek polskiej floty rybackiej zwiększyła się o 1 statek, łączna moc silników wzrosła o 0,1%, natomiast pojemność brutto pozostała na poziomie sprzed roku.

Te i inne informacje znaleźć można w opublikowanej niedawno przez Główny Urząd Statystyczny informacji sygnalnej ”Gospodarka morska w Polsce w 2022 roku”.

Pobierz raport – Gospodarka morska w Polsce w 2022 roku – informacja według GUS

Powiązane treści